V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.
Všetci máme v sebe svetlo a tmu. Na čom záleží, je tá časť, skrze ktorú sme sa rozhodli konať. To je to, čo naozaj sme.

 

SVS

 


OBSAH

 

1/
1 .. DŇOM I NOCOU
2 .. VEZMI SI Z MÔJHO SVETLA ČASŤ
3 .. NAUČ SA MAŤ RÁD KAŽDÝ DEŇ
4 .. ČO JE LÁSKA ...?
5 .. TAM TVOJE ŠŤASTIE JE I OSUD TVOJ


2/
6 .. BEZ DUŠE NÁŠ SVET STRATÍ SA V BIEDACH
7 .. KAŽDÝ, KTO VSTÚPI RAZ V ŽIVOT TVOJ
8 .. ŽIVOT JE ODRAZ ĽUDSKÝCH ČŔT
9 .. BOH ŽENE DAROVAL SRDCE
10 .. BEZ KRÍDEL DUŠA NEVZLIETNE


3/
11 .. KUS ĽUDSKÉHO TEPLA
12 .. NIKDY NEĽUTUJ LÁSKYPLNÝCH SLOV
13 .. ČAS NEVINNOSTI
14 .. NAJKRAJŠIE KVETY ŽIVOTA
15 .. V TICHU ŤA TVOJE SVEDOMIE DÝCHA


4/
16 .. VŽDY OPLATÍ SA STRÁŽIŤ ČAS
17 .. NAUČ SA DÝCHAŤ SVOJE ŠŤASTIE
18 .. DUŠA NEPOTREBUJE DOKUMENT
19 .. VIEM, ŽE SI STÁLE NABLÍZKU
20 .. ŠŤASTIE JE VERIŤ, VEDIEŤ, DAROVAŤ


5/
21 .. NÁRUČ, ČO CHRÁNI SVOJU DCÉRU
22 .. CEZ DEŇ, ČI V ČASE POLNOCI
23 .. TICHÝ ZVUK
24 .. NIK NECHCE PRED SMRŤ NAHÝ VSTAŤ
25 .. PO KRVI PRÍBUZNOSŤ DUŠÍ NIET


6/
26 .. MÁRNOSŤ NAD MÁRNOSŤ
27 .. JE DÔLEŽITÉ ŽIŤ A VEDIEŤ
28 .. BOH MÁ VŽDY VŠETKO PODĽA PLÁNU
29 .. JE NÁDHERNÉ BYŤ NIEKTO NAVŽDY
30 .. AK DÝCHAŠ IBA POLCESTOU


7/
31 .. ODPUSŤ MI
32 .. BOH MUSÍ SA IBA POUSMIAŤ
33 .. BUĎ NAPRIEK CHYBÁM STÁLE VO MNE!
34 .. DUŠA SA BAHNA NEDOTKNE
35 .. ĽUDSKÁ KRÁSA


8/
36 .. NA ZEMI VÄČŠEJ SILY NIET
37 .. ŠŤASTIE JE POTREBNÉ VEDIEŤ ŽIŤ!
38 .. MOSTY, KDE VEDÚ TVOJE KROKY
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg