V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


Sonka Valovicz Sazama-poetka snívajúca nad priepasťou vekov, február 2013, časopis Kresadlo / Jarná rovnodennosť 2013

07.10.2013 10:49

Sonka Sazama je činorodá slovenská žena s juhoslovanskými koreňmi,ktorá sa popri bežných povinnostiach všedného dňa stíha venovať aj veciam nevšedným.Písanie historickej poémy v antickom slohu nesporne k nevšednostiam par excellence patrí,čo poviete? Ak som vo vás prebudil zvedavosť,ponúkam vám rozhovor s touto zaujímavou ženou, a taktiež si môžete prečítať úryvok z jej monumentálneho,zatiaľ nedokončeného diela Priepasť vekov.

 

Pýtal sa: Budislav

Odpovedala: Sonka Valovicz Sazama

 

1.    Kedy si vlastne začala uvažovať nad tým, že začneš písať historickú poému, žáner ktorý je dnes de facto mŕtvy? Čo bol ten prvotný impulz?


        Nad poémou som začala uvažovať v čase, keď som si obľúbila dielo lorda Byrona. Od detských čias, ešte na základnej škole ma fascinovala história počnúc starovekým Egyptom.Mytológie rôznych kultúr som čítala jedným dychom namiesto rozprávok, veľmi ma fascinovalo zmýšľanie veriacich. Prvotným impulzom bol sen,ktorý sa mi prisnil,v ňom som blúdila v čase a prežívala drámy,ktoré sa mi prisnili. Tento sen sa mi vracal v pravidelných periódach, pripadala som si,akoby som čítala scenáre....dokonca aj po prebudení a opätovnom zaspatí  tento  sen pokračoval,akoby som sa ani nezobudila. Trvalo to asi rok..Tento impulz som však realizovala kresbami. Potom prišiel Byron a ja som pocítila,akoby sa vo mne prebudilo niečo,o čom som ani netušila. Vzala som pero a papier a...začala som svoje pocity a sny zhmotňovať do písmenok.2.    Čo ťa ovpyvňuje, inšpiruje pri tvorbe okrem diel antických básnikov?


         Milujem poéziu 19.storočia,Byron,Heine,Shelley, Puškin. No láskou  sú  mi aj Villon ,Naso, Dante.


3.    Viem o Tebe, že píšeš aj v exteriéri, teda v prírode. Máš nejaké konkrétne, stále miesto kde genius loci na teba posobí obzvlášť mocne alebo si v tomto ohľade „kočovníčka“? Ak máš tú možnosť, navštevuješ miesta, o ktorých práve píšeš alebo to funguje aj naopak, píšeš o miestach, ktoré si navštívila?

        Píšem iba v domácom prostredí, povinnosti mi nedovolia cestovať,aj keď je pravda,že miesta,ktoré dýchajú históriou majú pre mňa magickú moc.

4.    Pokús sa stručne opísať proces vzniku historickej poémy. Zaujíma ma to pozadie, čo všetko sa skrýva za konečnou verziou spevu? Musíš pracovať s odbornou literatúrou, čo okrem toho je ešte doležitou súčasťou tvojej literárnej práce?


        Moja poéma sa volá Priepasť vekov. Je rozdelená so spevov. Ide o  historické zachytenie udalostí na území Slovenska od čias paleolitu po súčasnosť synchronizované s dejinami sveta. Pred každým spevom si naštudujem konkrétne dejiny, a zároveň mytológiu týkajúcu sa danej kultúry. Dodržiavam chronológiu, aby nevznikol chaos. Príbeh je koncipovaný do sna.

5.    Píšeš veľmi archaickým slohom snažiac sa napodobniť slávnych bardov zašlých čias.  Konzultuješ formálnu stránku poémy s odborníkmi na starú literatúru, prípadne s filológmi, aby tvoje slová a sposob veršovania zodpovedali danému literárnemu štýlu?

        Nie,som samouk,píšem tak ako to cítim, dodržiavam viazanú formu Spenserovskej strofy s rýmovou schémou ababbcbcc.

6.    Nazdávam sa, že v rámci súčasnej poézie si unikát, kvoli obsahu i forme svojej poézie. Aký je tvoj postoj, názor na súčasnú poéziu, na smer, ktorým sa uberá? Čo jej podľa teba chýba a čím možno naopak prevyšuje tú starodávnu?

        Dnešná poézia ma príliš neoslovuje, až na pár výnimiek.Je útržkovitá, ale to zodpovedá mysleniu dnešnej doby, nedopovedané myšlienky, strohosť. Skôr vie navodiť depresiu ako pocit šťastia, a ja mám rada zimomriavky pri čítaní.


7.    Aké sú reakcie na tvoju tvorbu či už so strany tvojich blízkych alebo širšej verejnosti? Do akej miery je pre teba doležitá spätná odozva so strany čitateľov?

        Reakcie sú zatiaľ pozitívne, ale beriem to ako subjektívny pohľad mojich priateľov. Kritiky sa samozrejme bojím,ale viem,že je nevyhnutná. Iba ma mrzí,že dnes poézia je až príliť silne kritizovaná. Poézia...to je duša prenesená na papier, ak to tak cíti ten, ktorý ju zveršuje, no niekto príde a šmahom ruky to zdehonestuje. Každá báseň je predsa originálnou výpoveďou, a na to sa zabúda.

8.    Náš časopis je ideovo orientovaný na predkresťanský, pohanský svetonáhľad. Nedá mi teda nespýtať sa Ťa, aký je tvoj vzťah k (indo)európskej pohanskej kultúre?

        Pohanská kultúra má pre mňa osobité čaro, je výpoveďou zmýšľania a uvažovania našich predkov.
 
9.    Ďakujem za rozhovor, nech sú Ti Múzy naklonené: ) Ak chceš, možeš ešte niečo dodať na záver.

        Aj ja ďakujem za rozhovor a zároveň za príležitosť predstaviť svoju tvorbu. Budem sa snažiť nesklamať čitateľa, viem že moja poéma je náročná na čítanie, pretože obsahuje prvky rôznych kultúr a mytológií, preto som vďačná každému,kto sa tým prelúska. V prílohe preto ponúkam aj aparát.PROLÓG/

Čo je sen?Je na ńom čosi tajomné?
A v čom tkvie jeho pravá podstata?
Je hádam..vnútorným výkrikom duše?
Kráĺovská cesta do podvedomia?
A či len vyplńa nevyslovené želania?
Široká ríša divej skutočnosti?
A čo tak prezvedieť sa u Artemidosa?
Slzy a muky,dotyky radosti
doľahnú však vždy,keď človek spí a...cíti....
 


 

—————

Späťfile:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg