V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


Archív článkov

07.10.2013 10:49

Sonka Valovicz Sazama-poetka snívajúca nad priepasťou vekov, február 2013, časopis Kresadlo / Jarná rovnodennosť 2013

Sonka Sazama je činorodá slovenská žena s juhoslovanskými koreňmi,ktorá sa popri bežných povinnostiach všedného dňa stíha venovať aj veciam nevšedným.Písanie historickej poémy v antickom slohu nesporne k nevšednostiam par excellence patrí,čo poviete? Ak som vo vás prebudil zvedavosť,ponúkam vám...

—————file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg