V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


PROLÓG/
 

My sme Slovania a naše srdcia bijú smerom k východu!


SVS

 POĎAKOVANIE/
 
KEĎ BIJE SLOVANSKÉ SRDCE -
Mier je príliš veľká a cenná hodnota na to, aby bol obetovaný zištným záujmom vojnových štváčov a ich prisluhovačom rôzneho politického a ideového zafarbenia kdekoľvek vo svete. Lebo keď sa raz rozhorí svetový požiar, zahasiť ho môže opäť iba ľudská krv a popol.
Láska k vlasti bola vždy hybnou silou daného národa. Mobilizovala ľudí na účasti verejného života a zapájala ich do zveľaďovania vlastnej krajiny, lebo  úprimne prežité vlastenectvo a národné povedomie motivujú pozitívne, v prospech celku.

Slováci si  ctia odkaz svojich predkov a na svoju históriu pamätajú. Dobrý vlastenec môže byť len sebavedomý a hrdý človek. Tam, kde chýba sebavedomie a sebaúcta prichádza zvádzanie v podobe napodobnenín, náhrad za vlastenectvo. Preto je veľmi dôležitý prístup štátu k vlastným občanom, lebo spoločnosť k vlastenectvu treba vychovávať. A tu je alfou omegou práve historické povedomie! Vlastencom sa človek nerodí, vlastencom sa človek stáva. A to je nádej. Nádej pre Slovensko. Lebo druhým krokom vlastenectva je obrana vlastného národa a rodnej  zeme. A chrániť svoju zem môžu len tí, ktorí ju ľúbia, ktorí si ju vážia, ktorí ju ctia, lebo boli vychovaní v hodnotách, o ktoré treba stáť. Ochota brániť štát a nechať ohroziť svoj život je priamo úmerná dôvere v tento štát – na tej všetko začína aj končí.

Tieto verše venujem svetlej pamiatke našich partizánov, a súčasne chcem v mene našej generácie v 75. roku výročia SNP poďakovať za bojovú vernosť a chrabrosť všetkým, ktorí sa pričinili o oslobodenie našej vlasti, keď svetový požiar fašizmu spaľoval celú Európu. Nech poslúžia veci mieru a upevneniu posvätného priateľstva medzi ruským a československým ľudom.

SVS, 2019

  
OBSAH
 
1/
1 ... HĽADEL BOH Z NEBA
2 ... MYSEĽ JAK VTÁČA K NEBESIAM VZHLIADA
3 ... KÝM BIJE SRDCE, I DUŠA VIE
4 .. Z POPOLA
5 .. SEN
 
2/
6 .. SLOVANIA NAVŽDY!
7 .. MEMENTO
8 .. BRAT NA BRATA!
9 .. MESIÁŠI
10 .. KDE DÝCHA ZLO, TAM JE SMRŤ!
 
3/
11 .. NIOBA NÁRODOV
12 .. EURÓPA
13 .. PREDTUCHA
14 .. BOHU
15 .. PODUJEVO
 
4/
16 .. POVSTAŇTE Z KOLIEN!
17 .. KEĎ POD TATRAMI ODVAHA SA ZRODÍ
18 .. SVITANIE
19 .. EURÓPE!
20 .. BOJUJTE, BRATIA!
 
5/
21 .. V DARGOVSKEJ PUSTEJ TÍŠINE
22 .. BOH ŽEHNAJ EURÓPE!
23 .. ČAS PREBÚDZANIA
24 .. KARNEVAL
25 .. DNES EŠTE DÝCHAME TENTO SVET
 
6/
26 .. ANJEL MÔJ, SCHOVAJ MA POD KRÍDLA
27 .. JE S TEBOU DONBASS MOJA ZEM
28 .. KRÁSNY KVIETOK
29 .. NEPLAČ MAMIČKA
30 .. NEOBZERAJ SA
 
7/
31 .. POŽEHNAJ DEŤOM V LÁSKE RÁSŤ
32 .. TO VINA NAŠA JE V MLČANÍ
33 .. MODLITBA
34 .. DOBRO A ZLO
35 .. AKO ŠTVANÁ ZVER

8/
36 .. ĽUDSKÁ TMA
37 .. ČO POVEDAŤ ?
38 .. SĽUB
39 .. VÍŤAZNÝ MÁJ
40 .. DOBRÝCH ĽUDÍ JE NA SVETE MÁLO
 
9/
41 .. V STARNUTÍ
42 .. POLOTICHO
43 .. NEVÁHAJ BRÁNIŤ TENTO SVET!
44 .. NESTRATIŤ NÁDEJ
45 .. VŠETKO ČO MÁM RADA
 
10/
46 .. O NÁS BEZ NÁS
47 .. VIERA, NÁDEJ, LÁSKA
48 .. BOŽIE CESTY
49 .. SVETLO
50 .. BEZCITNE PÁLI KRUTÝ OHEŇ
 
11/
51 .. ZOMIERAJ TICHŠIE, DONBASS
52 .. VERIŤ A ŽIŤ
53 .. JA - DONBASS!
54 .. PLAČ EURÓPA NAD SEBOU!
55 .. TAK ZOMIERAJÚ ANJELI
 
12/
56 .. NAUČ SA MAŤ RÁD KAŽDÝ DEŇ
57 .. ČO MYSEĽ NEVIE POCHOPIŤ
58 .. ČO JE LÁSKA ...?
59 .. BEZ DUŠE NÁŠ SVET STRATÍ SA V BIEDACH
60 .. BOLESTNÝ ŽALM RODNEJ ZEME
 
13/
61 .. BEZ KRÍDEL DUŠA NEVZLIETNE
62 .. KUS ĽUDSKÉHO TEPLA
63 .. V TICHU ŤA TVOJE SVEDOMIE DÝCHA
64 .. PAMÄTAJ ĽUD MÔJ!
65 .. NIE JE ĽAHKÉ VŽDY SILNÝM BYŤ
 
14/
66 .. UDRIE RAZ HODINA SLOBODY!
67 .. NEMÔŽEM SŔDC SA DOTKNÚŤ PRAVDOU
68 .. BIJÚ HROMY V TATRÁCH!
69 .. DUCH PREDKOV OD TATRY PO DUNAJ
70 .. ŽOLDNIER
 
15/
71 .. OZVENA SLOBODY
72 .. EPITAF
73 .. PRAVDA JE MIER!
74 .. MODRÝ MOTÝĽ
75 .. TEMNÉ LESY PODPOĽANIA
 
16/
76 .. OKTÓBER 1944
77 .. SMRŤ NEPORAZÍ NÁROD MÔJ !
78 .. ZRNKO PIESKU
79 .. DÔVERUJ OČIAM
80 .. CEZ DEŇ, ČI V ČASE POLNOCI
 
17/
81 .. NIK NECHCE PRED SMRŤ NAHÝ VSTAŤ
82 .. PO KRVI PRÍBUZNOSŤ DUŠÍ NIET
83 .. MÁRNOSŤ NAD MÁRNOSŤ
84 .. VEĎ TAKÁTO SMRŤ NEBOLÍ
85 .. SPOD TATRY OROL K PARTIZÁNOM LEŤ!
 
18/
86 .. BITE ICH, VRAHOV!
87 .. SO CŤOU BOJOVAŤ!
88 .. BOH MÁ VŽDY VŠETKO PODĽA PLÁNU
89 .. BUĎ NAPRIEK CHYBÁM STÁLE VO MNE!
90 .. ĽUDSKÁ KRÁSA
 
19/
91 .. NA ZEMI VÄČŠEJ SILY NIET
92 .. NEDOVOĽ BOŽE PADNÚŤ A NEVSTAŤ
93 .. VŽDY PRE MŇA BUĎ A NADLHO
94 .. VER - TVOJE BOLESTI BOLIA I MŇA
95 .. NA TEBA REŤAZ JA SOM DAL?
 
20/
96 .. ODPUSTÍŠ, KEĎ PROSÍ NÁROD TVOJ?
97 .. 15. MÁJ 1943
98 .. POKIAĽ DÝCHAŠ - CHRÁŇ!
 

 

file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg