V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Zrada

 

povedz mi Európa
prečo nászrádzaš
prečo telo podvoľuješ
cudzoložne zlu ?
vari ti nestačili
humánne jatky
keď si sa v kŕčoch
plazila
a údivom ochromená
sklonila si pohľad
pred beštiou spoza mláky
v súhlase ?
 
aj teraz mlčíš
ženieš  na kraj priepasti
Slovanov
vo vlastnom prameni
... kam ešte klesnúť chceš
kde je tvoje dno
keď pádom do kolien
si nepochopila ?!
 
SVS
(júl 2014)
 
 

 

file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg