V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Welcome to Slovakia

 

Welcome to Slovakia
dobrodinci sveta
ste našim požehnaním
svetlým zajtrajškom
dáme vám soľ, chlieb
príbytok, ženy
zelenú
k chorobám
eurá na výzbroj
len buďte u nás
s babylonskou cundrou
 médiám nastane
zlatý vek
sme národ štedrý
bez hodnôt, hrdosti
v servilnom úklone
otroci


 


SVS

 

 

file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg