V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Vazali

 

hanbi sa za lokajstvo
Slovensko
hanbi sa za nadutý
no nevedomý ľud
líže, hoci s hnusom
päsť, čo drží zbraň
v úslužnej poklone
čeľadník
...že osud krajiny
na ortieľ sa zmení
len smrťou čestných
nie však u Teba
ĆESŤ nezdobí Ti zem
ako to prijmú
Tvoji SYNOVIA
o slovanskú hrdosť
pripravení ?

prst namieri pohŕdanie
cez roky
nevzdajú úctu
hlasu bez ozvien
čo klaňal sa modlám
CHLEBOM A SOĹOU
...navždy ho odvrhnú
od seba !


SVS


 

 

file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg