V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Status quo

 

nemôžem mať v úcte
dnešný svet
plného klamstiev
pretvárky
dane neodvediem
mocným pohlavárom
podlízavý úklon
nie je mojím snom
či hlas pre ozvenu
usmievavú masku
to prenechám stádu
idiotských hláv
čo tlieskajú
obludnostiam
za judášsky groš
mieria na krk obete
a nie vinníka
...vazali bez hrdosti
politických bábok
užitočné nuly
hráči scén
hoci teraz fikciami
formujete masy
zodpovednosť
ponesiete
z tohto semena !


SVS


 

 Slovenská republika

Vážení priatelia, aktivisti a obyvatelia Slovenska. Vyzývame všetkých Vás, ktorým nie je ľahostajný osud našej krajiny, našich detí a vnukov, ako aj ďalší osud Európy, pridajte sa a podporte petíciu za okamžité vystúpenie Slovenskej Republiky z vojenských a politických štruktúr NATO!

Petícia je odpoveďou na výzvy občianskych aktivistov a politicky nezaradených ľudí .Nech patríme do akéhokoľvek názorového spektra, sme v prvom rade OBĆANIA. Je našou morálnou povinnosťou vystúpiť z radov tejto zločineckej organizácie, rozosievajúcej smrť a utrpenie v tretine sveta!

Je našou povinnosťou vypovedať poslušnosť a lojalitu vojnovým štváčom, ktorí ženú národy do skazy vojen a ľudí proti sebe!

Je našou povinnosťou bojovať proti týmto hyenám všetkými prostriedkami...Teraz! Dnes! Stále! Za nás! Za naše rodiny! Za našu vlasť!

V jednote je sila! A v jednote je aj víťazstvo! Voliť nestačí, organizuj sa!

Daný petičný hárok si treba vytlačiť a po vyzbieraní dostatočného počtu podpisov zaslať ľuďom petičného výboru, ktorých adresy sú uvedené na petičnom hárku.

Petičný hárok je nižšie v prílohe pdf
.....................

Česká republika

My , níže podepsaní občané,
žádáme tímto okamžité vystoupení České republiky z vojenských a politických struktur Severoatlantické aliance ( NATO ). Po zrušení Varšavské smlouvy ztratilo NATO svoje opodstatnění jako obranný pakt a současným svým působením zastává koncepci vojenského narušování svrchovanosti a mírové koexistence států jak v Evropě, tak i v dalších zemích. Vše se prakticky děje bez souhlasu mezinárodních organizací, zejména Rady bezpečnosti OSN, a tak NATO představuje trvalé reálné nebezpečí pro mírové soužití národů jak v Evropě, tak v dalších zemích.
Nedáme se více zatahovat do dalších nesmyslných válek, které jsou vedeny za cizí , zejména ekonomicko mocenské zájmy vedoucích mocností tohoto světa a my bychom v nich měli umírat. Jsme za mírové politické řešení všech konfliktů a ne za vojenské zásahy v zemích, které se stávají nepohodlné zájmům představitelů některých zemí paktu NATO.
Jsme za mír mezi všemi národy !

Petice zasílat na adresu jekéhokoliv člena z petičního výboru.

https://www.jinezabovresky.cz/petice.doc

................

 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg