V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Prométeus

 
nebom aj zemou súdený
od mýtických čias
keď skala a putá v utrpení
zvádzali supa k hostine
s posolstvom tvorstvu
že jeho sila
je iba v Ňom samom
                                    odjakživa!
 
dnes tvoja obeť - zbytočnosť 
darmo si hnevu odolával
na márnosť vyšiel
                            všetok vzdor
 
pozemských bohov nezáujem
chladná krv k biedam človeka
cez bludy sveta stratená nádej
iba ničota ľudský prach
figúrka na šachovnici
bez vôle ... nikto
 

SVS

(júl 2014)

 

 


file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg