V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Pamäť národa

prezidentovi

 

 

ako sa hanbím

za tvoje činy
hrozím sa úskočných
zradných slov
dosť bolo neúcty
plazivé ego
budúcnosť
odpíše tvoj svet

minulosť
to je česť a hrdosť
čo vzišla z krvi
po predkoch
ty však len poklonky
cudzím pánom
drvíš jej autoritu
a nás s ňou

 

SVS

 

 
Význam SNP, výsledky protifašistického boja slovenského ľudu, myšlienky a city, ktoré boli hybnou silou nerovného zápasu fašistickým okupantom a ich domácim prisluhovačom považujem za to najkrajšie, čím sa môže pochváliť naša krásna vlasť, pretože SNP vyvrátilo lživú klérofašistickú propagandu slovenských nacionalistických kapitalistov šíriacich protičeský šovinizmus, čím zastierali svoje vykorisťovateľské ciele a závislosť na vládnucich kruhoch vtedajšej Tretej ríše. Ich zrada v období mníchovského rozsudku nad republikou roku 1939 ukázala zároveň, že vložiť záruky štátnej a národnej nezávislosti do rúk kapitalistickej triedy je dvojsečnou a veľmi nebezpečnou zbraňou. Bohužiaľ, nepoučili sme sa.

Zbežný retrospektívny pohľad na históriu posledných dvoch desaťročí je pre pracujúcich ľudí oddaných vlasti už nie zdrojom hrdosti, pretože nepovstal v najťažších podmienkach svojej existencie a svojím latentným prístupom dopustil návrat ku kapitalizmu, rozkradnutie národného bohatstva a pilierov, ktoré boli pre našu sebestačnú vlasť prínosom pre všetkých. Roky výstavby, zápas o obnovu vojnou zničenej krajiny, nezištná pomoc v ťažkom položení, spoločný boj za zachovanie mieru a rovnocennosť dorozumievania sa medzi národmi boli sofistikovanou zradou obetované novembrom 1989 a história sa opakuje.

Víťazstvo vtedajšieho Sovietskeho zväzu nad fašizmom a jeho účinná pomoc slovanským národom boli základným predpokladom úspešného zavŕšenia dôstojného spoločenského zriadenia pre všetkých. Láska k rodnej krajine, na ktorú siahla ruka dobyvateľa, odvaha a odhodlanie nepokoriť sa pred nepriateľskou presilou boli predané za tridsať strieborných. Ťažké skúsenosti šiestich rokov fašistickej nadvlády, neľútostný boj na život a na smrť proti fašizmu bohužiaľ nezmenili zmýšľanie slovenského ľudu, neupevnili a nerozvinuli kladné črty jeho národného charakteru. SNP ako vyvrcholenie odvekého boja pracujúcich ľudí proti vykorisťovateľom a utláčateľom trvalým žriedlom našej národnej hrdosti zostalo iba na papieri. Kde sa stratil ten nevyčerpateľný zdroj morálnej výzbroje nášho národa? My ako potomkovia slávnych udalostí nesieme priamu vinu, že sme dovolili, aby sa fašizmus opäť šíril Európou a akoby to nestačilo, odvrátili sme sa vinou kolaborujúcich politikov od brata, ktorý nás oslobodil a zapredali sme sa západu a jeho hodnotám, ktoré nemajú so slovanskými koreňmi nič spoločné, nakoľko západný model demokracie je existencia bez morálky a právo je tam merané hodnotou peňazí. Prepisujú sa dejiny, fašizuje sa Európa, kolonizuje nás Amerika a sloboda zomiera .BOj našich predkov proti fašizmu mal cieľ, vytvoril pravdivý, oduševňujúci obraz hrdinského zápasu, v ktorom sa kryštalizoval charakter ľudu a v ktorom boli iba dve východiská-bojovať s národom a pomáhať v boji, alebo ísť s nepriateľom a žiť v neslobode. My-potomkovia týchto hrdinov sme si však zvolili druhý spôsob.


 

  file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg