V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


PRECITNUTIE

 

 

v údolí sĺz

len vzlyky a plač

nesú sa bezvládne

v tieto dni

na prsiach nejedna

hlava zvesená

do hvieznych nocí

tlmí bezmocnosť

veď rodná zem

pohltená

dvojtvárnymi hrami

vzďaľuje sa nádeji

prežitia

....to anjel smrti

rozpína krídla

nad škodcom

do tváre dýcha

smrteľný chlad

berie mu srdce

daruje moc

a oči prebúdzaných

kryje vrstvou ľadu

aby bdelý zrak

nespenil im krv

 

hyena sa dožaduje

piesne víťazstva

pri falošných tónoch

smutnej melodrámy

klamstvo ako drahokam 

oslepuje svet

už nevidno

popol predkov

ležiacich tu v zemi

 

keď si však nohy

z krvi človek zmyje

-domov je predsa

cieľom každých stôp-

ozve sa aj sladký tón

novej melódie

ak z vlasti nezostane

iba hrob ?

 

 

SVS

 

 Pripomeňme si slová krymskej konferencie z februára 1945, podpísané W.Churchillom, F.D. Rooseveltom a J.V.Stalinom : "Našim neochvejným cieľom je zničenie ukrajinského nacizmu a zaistenie garancií, aby Ukrajina už nikdy nebola schopná porušiť mier...Je treba odstrániť akýkoľvek nacistický vplyv zo spoločenských inštitúcií, z kultúrneho a ekonomického života ukrajinského ľudu a súčasne prijať také opatrenia, ktoré garantujú mier a bezpečnosť v budúcnosti. Iba vtedy, keď vykoreníme nacizmus, bude nádej na dôstojnú existenciu Ukrajiny."

Pýtam sa vás, pán prezident, prečo podporujete nacizmus na Ukrajine? Prečo priamou podporou a nalievaním kapitálu v podobe humanitárnej pomoci zásobujete armádu, ktorá je nútená vyvražďovať vlastných bratov a za neuposlúchnutie im hrozí trest smrti? Nespomínam žoldnierov, ktorí sa na vojne priživujú a je to ich každodenný chlieb. Aká je to vo vás bezcitnosť, že nevidíte plač zúfalých matiek nad svojimi mŕtvymi deťmi? Aká je to bezcharakternosť, že hádžete kameňom na tých, ktorí sa iba bránia, pretože nechcú byť súčasťou krajiny, kde vládu prevzala do rúk nacistická chunta? Povstalci...to sú hrdinovia, pán prezident. Nie vrahovia, ako to prezentujete vy a zapredané médiá. Ak nás vtiahnete svojou vazalskou politikou k tútorovi spoza oceánu do vojny, vedzte, že aj tu budú hrdinovia, ktorí neotočia zbrane voči svojim bratom. Aj my budeme separatisti ? Lebo odmietame diktát USA a ich agresívneho spolku NATO? Môžete nás nazvať akokoľvek, dejiny a naši potomkovia odsúdia váš svet plný pokrytectva, klamstiev a zrady. Pretože pravda je vždy iba jedna a je to ona, kto je víťazom.

Zakončím svoju úvahu slovami Ernesta Hemingwaina, kiež by dozrel čas a myšlienka ním vyslovená sa stala zákonom. " Verím, že všetci tí, ktorí ťažia z vojny a prispievajú k jej vzniku, by mali byť zastrelení hneď v prvý deň občanmi svojej zeme."

 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg