V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


 


Patrioti

 


Novorussia
veľká v utrpení
kto povstane v čele
vzdorujúcich synov
aby ťa vyviedol
na čerstvý vzduch
z bied?
...vidieť ťa v kŕčoch
keď supy sa kŕmia
na ubitom torze
ešte mladých dní
čo povie história?
otrok nebudeš
zvolávaš skaly
na tyranov zeme
naprávaš krivdy
mstíš sa
za nevinných
narodená pre čin
v slobode

teraz však nastal Deň
zraziť úderom
beštiu a jej
poskokov
si právom hodna
plne svojho mena
ako i všetkých
počinov
v kontraste
s bratmi v slepote
čo ÚBOHO zradili
pre hodenú kosť

( čas dozrel )
SVS


 

 


 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg