V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


Odplata

 

 

svet stíchol vždy, keď šla si v diaľ
deñ dával to, čo nedal sen
tvoj kaźdý vzdych a každé "ach"
cítil som v ohni na povel

šum vĺn, čo iba srdcom čuť
priniesol cudzí zvuk jak v hmlách
už nie tvoj dotyk teplých rúk
lež mrazivý tón po horách

tajím svoj dych a tisnem spúšť
dolinou výstrel ako liek
pretŕham puto svojich múk
spomienkou trpkou je tvoj tieň

tak sedím, bdiem a tíšim žiaĺ
len vietor snáđ mi rozumie
pre zradu v tvojich krutých hrách
dala si všetko... pokoj nie

keď zem sa vyspí dosýta
druhovia z úzkych postelí
prijmite pozdrav priateĺa
hoc odplata ho neteší

z nehy a citu zostal tieň
aj vášeň hrob si navźdy vzal
no neprejsť víchrom mocných zmien
neplakal by som, nezúfal

 

Kamil Čapla/SVS

 

 


 

 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg