V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Aj v mlčaní je vina

/Odessa/


 pokoj Tvojmu prachu
 vinám ak nejaké boli
 trest odčinil
 komu súd prislúcha?
 čakať do hodiny
 kým zločiny sa zverejnia ?!
 skryť lásku, nenávisť
  vždy je toho dosť
  v našich predstavách
  tie Tvoje
  rukou zlosyna
  utíchli zradou
  ktorej tlieska svet
  no Boh verím iné si želá
  ...raz zrazí pýchu velikánov
  a pri ich mene iba hnev

 

SVS
(máj 2014)

 


 

 


file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg