V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.MLYNY

americké hyeny
raz príde odplata
na vašu zem
zvrátených ambícií
kde vrhli vás matere
pre radosť
a v nekonečnom trápení
už nik nepomôže
lebo aj Boh
má svoje hranice

SVS


 

 

file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg