V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Byronovi


ahasverovské pódium starého sveta

zvŕtalo monarchiu v piesni ludditov

nafúkaný cynik!!! vyli pravičiari

NESCHOPNÝ komédie opak bol

titán, ktorému ľudské biedy

neboli okamihov tichý sled

všetko, čím smotánka pohŕdala

kam dohnala Ťa statočnosť?

v Parnas, no taktiež v utrpenie

cez výsmech doby nadutej

vo svojom spupnom skostnatení

chcem Ti vzdať  vďaku za bytie

do sladkých slov ma tlačia múzy

tak narýchlo iba....ĎAKUJEM

 

SVS
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg