V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


44/ŽOLDNIER
 
Dlážka je čisto vytretá
Netreba ju myť ešte viac
Taký je postoj k žoldnierom
Že ma to teší, neskrývam
 
Mieni, že autoritou je
Skloniť sa mu po rodnú hruď
Však prekvapil ho nerešpekt
A "Prečo?" vyšlo z jeho úst
 
Za krv si žiada medaily
Teší sa z jatiek detí, žien
Smrť v jeho mene kosila
Bez neho bola by len tieň
 
A sám sa vidí hrdinom
Za vraždy, ktoré napáchal
Za peniaze nôž od chrbta
Veď takto chutí zrada viac
 
Žoldnier je hodný kurtizán
"Za koľko?" - každý cenník má
Bol, je i bude hrdlorez
To je VRAH a nie hrdina!
 
SVS
/august 2018/
zbierka - Svitanie

 


Fotka Sonky Valovič Sazamy.file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg