V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


53/VEĎ TAKÁTO SMRŤ NEBOLÍ
 
V ohnivej búrke prielomu
Môj čas sa niekam náhli
Noc láka zvodným pohľadom
Do svojich hĺbok vábi
 
Vyletel orol spod Tatry
Ponad vysoké hory
Z briez zrazu lístie opadlo
Rozohnil víchor v boji
 
Bleskov a hromov uprostred
Noc zovrela ma tuho
Už iba krása bielych briez
Jagavé hviezdne nebo
 
Ach, ako rýchlo stráca žiar
Červeňou sýta luna
Nič nie je krajšie človeku
Jak bozku rodná hruda
 
Veď takáto smrť nebolí
Lež pokoj zvlaží dušu
Jak orol k nebu vyletí
Slobodu nesúc rodu
 
V ohnivej búrke prielomu
Môj čas sa niekam náhlil
To vlasť zvolala - Pomôž mi!
Teraz som Jej syn navždy!
 
SVS
/zbierka - Svitanie/
november 2018

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg