V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


40/UDRIE RAZ HODINA SLOBODY!

Nebude tak - jak zdať sa chce
Pravda sa vzbudí v čase Tmy
I keď Lož za stôl usadla
Jej trón zas bude zničený!

Tá farnosť padne s vernými
Až krv sa z medzier vyleje
Tých, čo páchajú tento hriech
Na našom malom národe

Podvečer zastrel temný mrak
Ľudských bied týchto trpkých dní
Kde krivda morí človeka
Za to, že chce byť slobodný

Veď k úcte neskláňa sa vek
Mládeži nie je sväté nič
Klam myseľ v hneve ovláda
A predkov haní vlastný syn

Zradcovia z trónu vetchého
Pravda žobre u vašich dvier
Slobodu ste nám predali
No pre nás svitá nový deň

Tak žnite, jak ste zasiali
Katom si sebe buďte tiež
A možno boh zo západu
Odmení vašich zradných ciest

Tieň otcov nezastavil zlo
A pravde vás nenaučil
Vy domov, jazyk, minulosť
Zapredali ste za fetiš!

Jak dávny hon na bosorky
Priťahuje vás stredovek
Tam cesta samá mŕtvola
A iba jeden lživý cieľ

No neraz bolo písané
Nad rakvou hrubým písmenom
Boh zbavený je rozumu
Keď vidí takých otrokov

Udrie hodina slobody
Hoc zem cudzinou zarastá
A za smrť vlasti pre mamon
Odsúdia vás jak Judáša!

SVS
/august 2018/
zbierka - Svitanie
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg