V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


22/TVOJA PÚŤ

/venované A. Rekrut/


Ako vlci, lesom sa ženúci
Ako pravda, čo lož má moc hnať
Sloboda z hrdzavých okov tečie
Vzhliada k Tebe jak na dieťa mať

Život v každom nádychu túži nájsť
Znak nesmrteľna nesie v sebe
Silnejšia viac ako kedykoľvek
Vďačná nádeji, že srdce vie

Dlaň, ktorú vo svojich rukách držíš
Hlas kričiaci z hlbokých útrob
Je sila, čo dá Ti nanovo vstať
I púť, ktorú Ti pripravil Boh

SVS
/december 2017/
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg