V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


54/SPOD TATRY OROL K PARTIZÁNOM LEŤ!
 
Utíchol čas, neševelí lístie
Na nebi vtáctva nevidno viac
Je málo takých, čo prišli domov
Objať si otca, pobozkať mať
 
Vojnovým ošiaľom omladina
Takých hrôz neznala počas liet
Ako tu - smrť, mŕtvych tiel zápach
A smútok, čo vojnou pojal svet
 
Vrátiť sa z vojny - každý sa modlil
By v očiach milej smel vidieť raj
Ale sen ubila ohnivá smršť
Zem smädne pila krv viac a viac
 
Zavej nám víchor mohutne silou
Spod Tatry orol do nebies leť
Odovzdaj pozdrav od rodnej hrude
A trocha odvahy dolu znes!
 
V tom našom národe už iba tma
Žiaden lúč slnka, žiarivých hviezd
Je málo tých, čo dnes pravde žijú
Prines k nám silu, ktorej tu niet!
 
Prines k nám silu, čo vždy bila Zlo
Čo bila zradu na národe
Spod Tatry orol k partizánom leť
Nech slnko navždy nezapadne!
 
SVS
/zbierka - Svitanie/
november 2018

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg