V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


51/
SMRŤ NEPORAZÍ NÁROD MÔJ !
/venované L. Svoboda/

Dnes videl som sa v živom sne
V sedle na chrbte havrana
Čierny kôň švihom niesol ma
Cez mraky guliek, do ohňa

Derúc sa hustou rannou hmlou
Dal som mu povel - Nezastať!
Leť môj druh bystro dopredu
S tebou sa ohňa niet čo báť!

Môj priateľ - toto nie je hra
V očiach mi čítaj odpoveď
Pre vieru a pre oddanosť
Do boja ma zas smelo veď!

Videl som nádej svitania
Cez čiernu hrivu v lúčoch zôr
Povetrím viala bez strachu
Za slobodu a za národ!

A znova s tebou do boja
Zlovestný hvizd, smrteľný ston
Za pravdu ďalších dní sa biť
V nich vedú vnuci nový boj

Však hruď prerazil bajonet
No bolesť tebou nezmohla
Až prišiel výstrel smrteľný
A oddelil ma od teba

Padol môj druh, padol môj kôň
Však v hrudi oheň stále hrial
Čítajúc v očiach odpoveď
Do zôr nádeje pozeral

A krvi tých múk trápenie
Smelo si zniesol údel svoj
Vedel si to, čo viem i ja -
Smrť neporazí národ môj!

SVS
/október 2018/
zbierka - Svitanie
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg