V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


27/S NAMI BOG!


Kam sa pozrie zrak - obrovská zem
A ruskou krvou štedro poliata
Európa, Čečna, Sýria
Mohylami vojakov pokrytá


No kam pozrie zrak - Rus je vinný len
A opäť nevzdelaný okupant
V Európe - mladý či starý
Verí tiež pijan, darebák i vrah


Čo mi však povieš - ktorý národ
Vie život položiť za cudziu zem?
Ja ale viem - len Rus tak spravil
Chránil samým sebou, hoci bol cieľ!


Ale nie za žold, nie pre kontrakt
Lež za ideu .. krv po predkoch
Či včera, či zajtra a či dnes
Ustál smrť so slovami -S nami Bog!


SVS
/ máj 2018/
zbierka - Svitanie
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg