V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


47/PRAVDA JE MIER

Na všetkých, čo sa nikdy nevrátia
Po rokoch, stáročiach - Pamätaj!
Človek .. kým v Tebe vibruje srdce
Buď padlých dôstojný - Pamätaj!

Chlebom a piesňou, veršom života
I dychom každý deň - Pamätaj
Neplač .. lež zadrž žalostné stony
A padlých hodný buď - Pamätaj!

Za akú cenu dobyté šťastie
Môže byť pri Tebe - Pamätaj
Keď zaznie vánkom trúchlivá pieseň
To nápev zabitých - Pamätaj!

A svojim deťoch rozprávaj o Nich
Žeby nezabudli - Pamätaj
I deťom detí - vnukom i vnučkám
Že by tiež vedeli - Pamätaj!

Na veky večné budúcnosť sveta
Vo všetkých hodinách - Pamätaj
V jagavé hviezdy, plajúci koráb
Tam duše ubitých - Pamätaj!

Ach, ľudia Zeme .. ctite každú jar
Prekliatym vojnám zabráňte v nej
Žite si v šťastí, smejte sa, ľúbte
Bráňte si pravdu - pravda je mier !

SVS
/september 2018/
zbierka - Svitanie
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg