V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


36/PLAČ EURÓPA NAD SEBOU!

Plač Európa, plač nad sebou!
Ty sama sebe zradca i kat
Sama si márnosťou nad márnosť
Predala rozum, hrdosť i jas

Najlepších synov vyháňaš preč
A proti bratom otáčaš zbraň
V porobu otroka ženieš ich
Nech zakúsia vlastný holocaust

Kto potom zostane pri Tebe
Keď všetko zničíť vieš za dolár?
A kto v tebe nájde domov svoj
Keď zemou spálenou budeš raz?!

SVS
/máj 2018/
zbierka - Svitanie
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg