V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


6/PETROHRAD 2017 
/venovené obetiam /

 

Zomreli v ničom previnilí ľudia 
Každý si predstaví seba miesto nich 
Nemožno predvídať čo sa opäť stane 
Kde smrť zas náhodou siete rozhodí

V celej tej koristi - temnota, chaos 
Jej trofej ... viera v ľudskú zlosť 
Bez všetkých príkras, metafory 
Zbavené odevu, nahé zlo

No keď sa zamyslíš nad tou hrôzou 
Pochopíš - zlo nesmieš vpustiť dnu 
ZVLÁŠŤ keď sa javí pod rúškom dobra 
Treba hneď jak plevel vytrhnúť 
A koreň spáliť vo večnom ohni 
Lebo kde dýcha zlo, tam je smrť !

 

SVS

/apríl 2017/


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt petrohrad teroristický útokfile:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg