V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


41/Pamätaj!

A znova pália letné lúče
A znova cítiť ľudský dych
O trochu prudšie na mohylách
Kde spia najlepší z najlepších

Už nie je tráva premočená
Krvou liacou sa v túto zem
Keď v oných dňoch ju smädne pila
A lonom bola mnohých tiel

Ach, ako veľmi opäť chcem vstať
Odohnať smrť jak čierny sen
S priateľmi, ktorí po boku spia
A uzrieť znova rodnú zem

Otvoriť bránu z tohto sveta
Hoc len na krátky okamih
A opýtať sa drahej zeme
- Za toto sme sa mali biť ?!

Lež zem nás drví svojou silou
Nemôžem vzbudiť sa, ni vstať
Nemôžem sŕdc sa dotknúť pravdou
Zvolať kým je čas - Pamätaj!

Ach...koľko hrobov na svete je
Oveľa viac jak malo byť
A NAŠA vina len - že prach v nich
Dnes nepokojne leží v nich !

SVS
/august 2018/
zbierka - Svitanie
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg