V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


50/OKTÓBER 1944


Tak veľmi žiadalo sa žiť
Lež prišlo náhle mlčanie
Pamäť stihla len nádychom
Vštepiť spomienku do duše


V nej stopa v lúčoch októbra
Slnko derúce úsvitom
Navôkol lesy pochmúrne
Lístie pršiace zo stromov


Tak veľmi žiadalo sa žiť
Vedieť - doma sú v poriadku
Chrániť najbližších, kým je čas
Dýchať svet bez sĺz, zármutku


Žiada sa viacej svetla v tme
Nie ľudských strastí poryvy
Veriť, navzájom milovať
Veď sme tak krátko na Zemi


Tak veľmi žiadalo sa žiť
No svet daň kruto vypýtal
Hoc chceli sme tak veľmi žiť
Viac ako pár liet nedoprial


Svedomie neťaží však svet
I keď sa v krvi vykúpal
My zomreli sme zbytočne
Za domov náš i drahú vlasť


Tu v lesoch kruto dýchla smrť
Nie tá, čo prišla na jeseň
Lež smútok zaodel nás v šat
Keď zradou rodných prišiel Deň!


Tak zomreli sme zbytočne
Nepriateľ ľahko zvíťazil
A hoci plače rodná zem
Pre ľudskú tmu nič necítiť!


SVS
/ október 2018/
zbierka - SvitanieNa pamiatku našich partizánov a povstalcov , ktorých v dňoch 18.-29.10 1944 potlačili do hôr Podpoľania nemecké vojská SS, a za ktoré Jozef Tiso 30.oktobra 1944 udelil nacistickým SS vojskám vyznamenanie. Naši chlapci v týchto horách nenašli smrť zbytočne! Hoci Tiso vyznamenal nacistov za ich smrť,a Slováci toto vyznamenanie odobrili, v našich srdciach zostane pamiatka na nich navždy. Neodpustíme zradcom a nezabudneme! 

ĎAKUJEMfile:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg