V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


30/NEVÁHAJ BRÁNIŤ TENTO SVET!

Ak fašistovi so zbraňou
Ničomný život daruješ
Domov, kde žila žena, mať
Všetko, čo rodným nazvať vieš -

Vedz: nikto viac nezachráni
Pokiaľ ich HNEĎ neubrániš
A nikto ho nezabije
Ak TY dáš šancu ešte žiť!

A ak si teraz zaváhal
O láske k vlasti navždy mlč
Nespomínaj viac najbližších
Ani kde v svete rodný kút!

Ak nezaváhal vlastný brat
Ak nezaváhal sused Tvoj
To oni Tvojich rodných mstia
Na čo si sa Ty nezmohol!

Neskrývajú sa za chrbát
Nemstia ich chudzie vintovky
Ak učinia bez váhania
Oni sú Mužmi, a nie Ty!

Ak ho však vezmeš, potom vedz:
Nebudeš ležať na zemi
Nebude stonať domov Tvoj
Rodných nenazveš mŕtvymi

Takto chcel on, nie vinný Ty
Nech teda zhorí jeho dom
Nie Tvoja, jeho rodina
Bude ho čakať nadarmo

Nedaruj týmto vrahom dych!
Neváhaj brániť tento svet!
A koľkokrát ich uvidíš
Svoju povinnosť konaj hneď!

SVS
/máj 2018/
zbierka - Svitanie
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg