V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


57/NEDOVOĽ BOŽE PADNÚŤ A NEVSTAŤ
 
Nedovoľ Bože, padnúť a nevstať
Pre blízkych stať sa iba cudzincom
Nenávisť v očiach schovať za úsmev
A srdce rozohriať z falošných slov
 
Nedovoľ kráčať spálenou púšťou
Od smútku a bolesti stratiť hlas
Vyblednúť v pamäti našich drahých
Lásku a túžbu nikdy nepoznať
 
Nedopusť nikdy znásilniť dušu
Na cudzom nešťastí chcieť zbohatnúť
Ísť stále vpred, šliapať po ideách
S tými, čo zemi dali vlastnú krv

SVS
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg