V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


5/Mesiáši

Svet rodí pomätencov
A ľudstvo šalie 
Pokoj je peklom 
Pre náročnú hruď
Štátnici, sekty, intelektuáli
Chorobne hrajú sa 
Svojskou hrou
V dušiach bez citu
Svetské modly
Pre tých, čo nestihli poblaznieť

... A predsa duchom akí malí
Len pohľad do ich sŕdc by zdesil svet
Udupal NAVŽDY túžby vládnuť, 
I to, čo v horúčke nevidieť

 

SVS 
/apríl 2017/

 
 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg