V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


3/
KÝM BIJE SRDCE, I DUŠA VIE
/ Venované Makej, Viktor Lukanov/
 
Tak odchádzajú hrdinovia
Uprostred výkrikov, bolesti
Jeden za druhým do záhrobia
- Odpusťte mamička, najbližší..
 
Kým bije srdce, i duša vie
Tak káže vo vojne Kódex cti
A všetci rad radom za sebou
Ženú sa hrdinsky k priepasti
 
Vysmiať sa smrti vždy útokom
Tá pancier preniknúť nemôže
Duch nepokorí strach z mohyly
Do konca slobodní Otčine!
 
SVS
/31. január 2017/

 

 

 Гулаков Виктор Николаевич (28.06.1983) из Макеевки. Окончил СШ №53. С первых дней воевал в ополчении с позывным «Макей», батальон «Сомали». Погиб 31 января 2017 года на Авдеевской промке от пули украинского снайпера. Похоронен в Донецке на кладбище "Донецкое мореfile:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg