V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


17/JE S TEBOU DONBASS MOJA ZEM

 

Viem, že na svete sú krajiny 
Kde mier je ako vzácny kvet 
Tam nocou vibruje divý chór 
A majdan sýti smrtný jed 


Tam za oknami dýcha vojna 
Bolesť zbavuje myseľ snov
Nik nevie, či ešte príde jar 
Čo zostane mu útechou

 

Obloha zrkadlí pekla plam 
Chveje sa gradmi hrdá zem 
Na hory stúpa vo výšavách 
Duch, čo zrodil sa z týchto miest 


Rev búrky v chladných dňoch sa zlieva 
Na súmrak iných ľudských bied
Hoc zrádza podlá Európa 
Je s TEBOU Donbass moja zem

 

SVS 
/október 2017/ 
zbierka - Svitanie

 
 

 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg