V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


1/HĽADEL BOH Z NEBA 
/venované Novorossii/
 
 
 
Hľadel Boh z neba ako sa modlí 
Jak rukou bezvládne žehná sa 
Za to mu odplatí stonásobne 
Veď im je súdené stretnúť sa 
Do zeme život uniká prúdom 
Uprostred ľudského besnenia 
Vo víchrici zúriacej nad svetom 
Za spevu vtáctva zo železa
 
Smrť v kazetách na ľudí sa vrhá 
Zvysoka nad všetky zločiny 
On stojí, upiera v nebesia zrak 
- Kto Otec môj zlo odčiní?! 
Nechce si uľaviť z bolesti rán 
Je toho veľa, čo môže zniesť 
Cieľ iný hľadá v strohej otázke 
Žiada len o jedno - Odpovedz!
 
- Za prostých ľudí, no nie za seba 
Prečo ticho hľadíš v túto spúšť?! 
Neber ich ešte do nebies k sebe 
Tak ukrutný koniec nedopusť! 
... Kľakol a v prach zeme priložil tvár 
Z horiacej duše posledný ston 
Bolesť už nevie telu odolávať 
A duša letí slobodne von
 
Silou jeho viery ohromený
Boh vzal si pod krídla túto zem 
Ľudského ducha smrť  nepokorí
A čiernoty dym v ňom nevidieť 
V nebi, kde nieto smútok a bolesť 
Kde večnosť má čarokrásnu tvár 
Boh dušu mladíka pojal k sebe 
K ochranným anjelom prebývať
 
SVS 
/október 2017/ 
zbierka - Svitanie
 
 
 
 

 

HĽADEL BOH Z NEBA 
/venované Mangust, Alexander Stefanovskij/
 
Hľadel Boh z neba ako sa modlí 
Jak rukou bezvládne žehná sa 
Za to mu odplatí stonásobne 
Veď im je súdené stretnúť sa 
 
Do zeme život uniká prúdom 
Uprostred ľudského besnenia 
Vo víchrici zúriacej nad svetom 
Za spevu vtáctva zo železa
 
Smrť v kazetách na ľudí sa vrhá 
Zvysoka nad všetky zločiny 
On stojí, upiera v nebesia zrak 
- Kto Otec toto zlo odčiní?! 
 
Nechce si uľaviť z bolesti rán 
Je toho veľa, čo môže zniesť 
Cieľ iný hľadá v strohej otázke 
Žiada len o jedno - Odpovedz! 
 
... Kľakol a v prach zeme priložil tvár 
Z horiacej duše posledný ston 
Bolesť už nevie telu odolať 
A duša letí slobodne von
 
V nebi, kde nieto smútok a bolesť 
Kde večnosť má čarokrásnu tvár 
Boh dušu mladíka pojal k sebe 
K ochranným anjelom prebývať
 
 
SVS 
/5. august 2014/ 
zbierka - Svitanie
 
 
 
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg