V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


10/


 

EURÓPE/

Čo vie vzísť z tohto semena?


Už nectí Tvoje meno Slovan 
Už nie si chrámom hodný múk 
Vavrínom vraha ovenčená 
Na Tebe nápis - Fašizmus! 

Už Tvoja priazeň málo pre mňa 
Len tŕnie žnem, čo porania 
Sú z Tvojej sadby v potupení 
Čo vie vzísť z tohto semena? 

Raz budeš oplakávať v žiali 
Vo vetchom šate svoju tvár 
Zašliapneme jak švába reťaz 
Čo vyžobráva našich práv 

Moc, ktorá na vrchole horí 
Zhasne, jej súdený je pád 
To radšej v zemi hrdo ležať 
Jak pred fašizmom klopiť zrak ! 

SVS 
/júl 2017/file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg