V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


43/DUCH PREDKOV OD TATRY PO DUNAJ
 
A možno to len karmou bolo
Neviem nájsť teraz tých správnych slov
Duch predkov od Tatry po Dunaj
Zomkol nám dedov v posledný boj
 
A možno to zasa karmou je
Hýčkaný svetom Ty kľudne spíš
Verím, že ťažko je predstaviť
Keď strasie zem - v posledný boj ísť
 
A ver, že ticho bude Ti snom
Nezvládneš niesť takú tíšinu
Sám sebe nikdy neodpustíš
Že v pekle ohnivom máš vinu
 
Kým bol čas zastaviť tieto dni
No Ty si mlčal, nebránil rod
Pravda žobrala u Tvojich dvier
A krivda usadla za Tvoj stôl
 
No viem, že karmou to bude zas
Teraz už viem nájsť tých správnych slov
Duch predkov od Tatry po Dunaj
Zomkne nás opäť v posledný boj!
 
SVS
/august 2018/
zbierka - Svitanie

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg