V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


13/BOH ŹEHNAJ EURÓPE!

 

Bola jar, ráno orosené 
Keď spoznala si túto zem 
Z kaluže krvi Holubica 
Vypla si krídla na svoj vzlet 


Hoc kadidlu dych ponášal sa 
Tvár Ti mrzačil súmrak bied 
Moc búrok uprostred besnení 
Stíchla, až zdá sa - hrobov niet

 

A kým si žila, bolesť v hrudi 
Z pŕs tlačila sa denne von 
Zhmotňovala, čo nosíš v hĺbke 
Myšlienky, city v jeden v tón 


... Tak plynul čas, Ty zostarla si 
No vedela si predvídať 
Že človek zmení ľudskú dráhu 
Vydá Ťa živlom napospas?

 

Dnes opäť v súmrak kloní sa zem 
Ach, aká zmena na nebi - 
Temnota noci v polopravdách 
Krídla už kántri bleskami 


V diaľke sa skaly zachmúrili 
Hmlou sa prediera hlučný rev 
Kvapky sa ženú po priestore 
Rodiacej búrky pre svoj cieľ!

 

SVS 
/september 2017/

 

 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg