V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


55/BITE ICH, VRAHOV!
/venované pamiatke kpt. Jána Nálepku/
 
Nechceme mlčať nad vraždením
Či stáť tu bezmocne pred bratom
Hlas svojej krvi počujeme
Vinie sa Tatrou i Dunajom
 
Nechceme byť ako ostatní
A slúžiť ríši jak mieni vrah
Udiera hodina slobody
Čo cíti srdce - to je Tvoj dar
 
My dáme silu službe vlasti
Ak bude treba i život svoj
Bijeme vrahov, aj vy bite
Za bratskú slobodu Slovanov!
 
SVS
/zbierka - Svitanie/
november 2018

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg