V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


42/BIJÚ HROMY V TATRÁCH
 
A pod touto vlajkou
Ide sa do boja
Biť sa za Teba vlasť
Bratia i otcovia
 
Bijú hromy v Tatrách
Zem je v ťažkom žiali
Ver - že stíšia nárek
Tvojho rodu hodní
 
Že Boh teraz mlčí
I anjeli neba?
My sme pripravení
Zomierať za Teba!
 
SVS
/august 2018/
zbierka - Svitanie

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg