V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


25/AKO ŠTVANÁ ZVER


Prosím vás, nevzdajte to, bratia
Ste anjelmi vlasti, i jej päsť
Hoci vás objíma chladná smrť
A ženie v priepasť ako tú zver!


Satan sa baví karnevalom
Čas sa mu však kráti, hoc má moc
Bude vás pamätať ruská zem
Veď ste jej synovia a jej Cnosť!


Za každý spálený dom i dvor
Za mučených v Dome Odessy
Za Slavjansk, Krematorsk, za Donbass
Raz príde rozsudok - Trest smrti!


Ale i za zradu vašich Hláv
Ktorým moc zakryla ľudský zrak
Za ich priamy príkaz: "Zastreliť!"
To všetko nebude iba tak!


Naveky v piesňach i vo veršoch
Budete Mužmi cti, odvahy
Pod krídlami mŕtvych kombatov
Prízraku, Sparty či Somali


SVS
/máj 2018/
zbierka - Svitanie
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg