V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.ZEM OTROKOV
 
komu Ty slúžiš
Slovensko
predajná neviestka
za drobné
zem otcov strieľaš
od chrbta
s pohľadom otroka
na západ
 
v spomienkach niet už
minulosť ?
 
nie ako žriebä na zadných
keď plevy hádže
pokrytec
v žilách Ti chvenie necítiť
do hanby líha drahá zem
veď odpor hnusom
nekričí
duše schúlenej v zbabelosť
tušiť len obraz osudu
zajtrajškov
trpkú skúsenosť
 
SVS
/január 2015/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg