V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.Z POPOLA
 
len letmý pohľad do očí
v nich uvidíš, čo dáva svet
či nádej v duši do tla horí
či ešte stále veria v kvet
a vnímajú tieň, ak sa stmieva
keď domovom sa zvečerieva
 
ja vidím úmor v pohľade
smútok, čo berie hĺbkou dych
i hrdosť a cit v myšlienke
búriaci tep dní budúcich
vidím, že súmrak ľudských bied
už nepýta sa, čo chce svet
 
.. a prídu blesky hnevných dôb
srdcia v nich zložia nové piesne
reťaz je dolu, no nie boh
či hrdza nestrhli ich právom dole
 
SVS
/jún 2016/
Z POPOLA
 
len letmý pohľad do očí
v nich uvidíš, čo dáva svet
či nádej v duši do tla horí
či ešte stále veria v kvet
a vnímajú tieň, ak sa stmieva
keď domovom sa zvečerieva
 
ja vidím úmor v pohľade
smútok, čo berie hĺbkou dych
i hrdosť a cit v myšlienke
búriaci tep dní budúcich
vidím, že súmrak ľudských bied
už nepýta sa, čo chce svet
 
.. a prídu blesky hnevných dôb
srdcia v nich zložia nové piesne
reťaz je dolu, no nie boh
či hrdza nestrhli ich právom dole
 
SVS
/jún 2016/
 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg