V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.VÝĆITKA
 
let vlastných myšlienok
k sebe samému
v osamelosti
s hľadaním pokoja
cez povzdych
i bytia odpoveď
v nájdení
 
bezcitná realita
štve na kraj útesu
ópium, prelud
neuróza
a vrchol umu
nadčlovek
 
výčitka?
nie...iba úmysel
otázka 
prečo zaslzil
intelekt
ústami génia
že život
v strácaní nádeje
je zomieranie
zaživa ?!
 
SVS
/december 2014/
 

 
file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg