V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.V NÁDEJI
/venované Alexej Mozgovoj/
 
na viečka padol ťažký súmrak
keď opúšťal si túto zem
v tých ďalekých dňoch 
v rozpomienkach
spoznala som, že plakať viem
...i mnohé ruky vystreli sa
s nádejou dušu zadržať
keď úzkosť smrti zovrela Ťa
a pohltil Ťa večný chlad
 
no beda tým, kde na rukách krv
zmyla sa pilátsky v temných hrách
kde sila Tvojich myšlienok prv
ako slnko zašlo ... zľahla v prach
 
stal si sa svetlom budúcich dní
v krajine vyhnanstva, sĺz a bied
v zrkadle Teba svet nový
zrodí sa cez divo rastúci kvet
 
SVS
/jún 2016/
 
Alexej Mozgovoj( Nižna Djuvanka 3. 5. 1975. ), veliteľ mechanizovanej brigády Prízrak.Jeho myšlienky o usporiadaní spoločnosti založené na silnom antifašizme a sociálnom cítení, ďaleko presahovali hranice povstaleckých republík. Za jeho smrťou zo dňa 23.5.2015 podľa vyšetrovateľov stoji ukrajinská diverzná skupina.  Stalo sa tak pri obci Michajlovka.
.....
 

 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg