V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.STATUS QUO
 
nemôžem mať v úcte
dnešný svet
plného klamstiev
pretvárky
dane neodvediem
mocným pohlavárom
podlízavý úklon
nie je mojím snom
či hlas pre ozvenu
usmievavú masku
to prenechám stádu
idiotských hláv
čo tlieskajú
obludnostiam
za judášsky groš
mieria na krk obete
a nie vinníka
...vazali bez hrdosti
politických bábok
užitočné nuly
hráči scén
hoci teraz fikciami
formujete masy
zodpovednosť
ponesiete
z tohto semena !
 
SVS
/február 2015/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg