V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.SPI SYNČEK SLADKO
 
spi synček sladko, nežný jas
čo zdobí tváričku v tichom sne
nech nenaruší sveta chlad
temnoty mrazivej orgie
spi synček maličký v pokoji
v Tebe je nádej súcejších čias
všetko, čo túžim srdcom priať
spečatiť dopraj bozkami
 
ach syn môj drahý, Tvoja mať
hoc vníma železný dážď zbraní
čo dušiam chladným pre súlad
leje sa prúdom poškvrnený
však do kameňa nepreniká
hnev vzňatý ľudskými biedami
smieť hľadieť sám v tieto scény
duch nenašiel by pokoja
 
no v Tvojom srdci moje srdce
ak Boh dá spoznáš chiméru
i klamy v lístí poskrývané
druhov, čo ducha nezaprú
nie ako matere, otcovia
čo hlavu pokorne sklonili
nezreli zmar v ponížení
i rabské putá otroka
 
SVS
/január 2017/
.....
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg