V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.SEN
 
myseľ sa rozjíma dnešným snom
pannou som ešte bola v ňom
nebeský anjel pri mne stál
pevný zrak ku mne upieral
 
slzy sa tisli do očí
v ich odraze čas budúci
no pred neústupným anjelom
nezradila som, čo je v ňom
 
stratil sa nakrátko v diaľave
povstali zore krvavé
netajím dych a beriem zbraň
k obrane tých, čo kosí žiaľ
 
zrazu sa prihnal anjel môj
však nezradila ma mužná zbroj
len zmizol pôvab mladých dní
a vlas pretkal prach strieborný
 
SVS
/jún 2016/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg