V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.


Fotka používateľa Poézia.


POVSTAŇTE Z KOLIEN!
 
kde ukrývaš sa hrôza pých 
Slobody odvážna pevkyňa 
niet múz, ktoré by z Tvojich lýr 
vzkriesili odvahu z popola? 
už dlho zraku ukrytá 
no stále vládkyňa ľudských sŕdc 
rozdúchaj plamienok, aby hruď 
v ohni zas hrdo horela
 
... cítiť PÚT trpké okovy 
ak národ mlčí - mlčí zákon 
povstaňte z kolien otroci
zem už je unavená tiažou 
čo dáva slzám horký tvar 
vlasť nezastrie hrou na pôvaby 
je večný zákon raz nad vami 
a ten nezlomí žiaden strach!
 
SVS 
/november 2016/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg