V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.OROL A HYENA
 
spieva hlas anjela v tento deň 
orolu vzdáva hold v radosti 
sudičky náhlia sa do siene 
kým súmrak zosadne z oblohy 
... prúdom sa leje zbesilý dážď 
v červenom potoku ľudských bied 
vesmír milosť a cit nevníma
do temných hĺbok prepadá svet
 
navôkol číha zrak hyeny 
nad spevom anjela kľaje hnev 
- nebude nikdy stáť o milosť 
tam kde je pozlátkom sýta zem 
a načo súcit, či ľudský vzdych 
keď láka obzory klamný raj 
človek má seba sám najradšej 
vždy zbožne vzhliadne na moju dlaň!
 
vystúpilo slnko na obzor 
zaznela hromov mohutná reč 
- nie milosť a súcit človeka 
do horších bied zvedú túto zem! 
ty orol vtelíš sa v znamenie 
že bytiu nevládne bezodné zlo 
ukážeš sám sebou väčší cit 
čo vládne oddávna nad svetom
 
SVS 
/september 2016/
 

 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg