V človeku je istá sila,ktorá nás vedie ďalej....vyššie od hmoty.NEZABIJEŠ
 
vraždenie
nekontrolovateľné
na úrovni
par excellence
so strohým
gestom Piláta
bez poškvrny
s pľuvancom
do tváre
a výkrik do tmy
-nechceli sme veľa-
nepočuť
 
aj v mlčaní je vina!
 
SVS
/december2014/
 file:///C:/Users/sonka/Desktop/265006_219337758098277_100000661627836_727139_884764_n%20%E2%80%93%20kopie.jpg